Producció i comercialització dels vins de qualitat a les Illes Balears / Sèries anuals. Illes Balears

Els vins de qualitat són els vins amb denominació d’origen (DO) i indicació geogràfica (vins de la terra) de les Illes Balears. Es publiquen dades de producció i comercialització diferenciades segons el tipus de de vi qualitat i amb periodicitat anual.
Logo Govern